Prejeli smo certifikat ISO 9001:2015

Z veseljem sporočamo, da smo z aprilom postali ponosni prejemnik certifikata ISO 9001:2015 za naslednje 3 letno obdobje.
S tem smo dobili potrdilo, da svoje delo opravljamo odlično in da je sistem vodenja kakovosti na zelo visoki ravni.

ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti. Temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso. Zajema osredotočenost na odjemalce, vodenje, vključevanje ljudi, procesni pristop, sistemski pristop k vodenju, nenehno izboljševanje, odločanje na podlagi dejstev in vzajemno koristne odnose z dobavitelji.

Standard sam po sebi tako ne zagotavlja kakovostnih izdelkov oziroma storitev. Da so oblačila naše blagovne znamke kvalitetna, nam potrjuje vaše zaupanje v CIK-CAK. In to že celih 45 let. Zakaj smo se potem odločili za vpeljavo sistema v naše poslovanje? Ker nas vaša prepričanost v našo blagovno znamko motivira in ker nam je izpolnjevanje vaših pričakovanj v veselje. Ob doslednem izvajanju sistema bodo naši izdelki še boljši in naša storitev še kvalitetnejša.

Scroll to Top